Rodzina

Rozwód z orzekaniem o winie — informacje, które musisz przyswoić

Wszyscy mówią, jako że za upadek związku stale odpowiadają każda ze stron, jednak nie w sądzie. W czasie stwierdzania winy, winę może mieć na barkach jeden z partnerów, każdy z nich bądź żaden. Wydaje się, iż wskazanie odpowiedzialnego rozłamu małżeństwa to wątek zadowolenia partnera, jednakże ma to spore rezultaty sądowe.

Każdy związek tuż przed zakończeniem stoi przed zapytaniem czy wskazywać winnego, czy pozostawić to nierozstrzygnięte. Zakończenie związku to niezwykle druzgocące przejście więc czasem, aby oszczędzić sobie niespodziewanych problemów i emocji małżeństwo postanawia, aby nie rozwiązywać w w czasie rozprawy kto ponosi winę za rozpad związku.

W jakim przypadku możemy stać się winni rozpadu małżeństwa?

Za powód rozpadu związku na ogół podaje się totalny rozbicie pożycia. Jest to temat, który ktokolwiek będzie analizował troszkę różnie, natomiast świadczy to nic innego jak bytowanie w związku małżeńskim, zatem mieszkanie razem, prowadzenie domu, wspólne rachunki, wychowywanie pociech oraz współżycie. Winę za koniec małżeństwa nosi ta osoba ze związku, która dążyła do destrukcji tegoż pożycia, poprzez wyraziste czynności, do jakich stanowczo zaliczamy groźbę, odparcie współżycia, porzucenie partnera bez jakiejś podstawy, pijaństwo, przemoc, niewierność.

W jakim momencie niewierność nie jest przyczyną separacji?

Niewierność w małżeństwie jest podawana za podłoże rozłamu pożycia, ale jeżeli któryś z partnerów dokonał jej w momencie obecności małżeństwa. To uściśla, że jeżeli w pierwszej kolejności partnerzy zaprzestali wspólnie mieszkać, a po pewnym czasie doszło do utworzenia przez jednego z partnerów związku z osobą trzecia, to nie można określić tego za przyczynę rozpadu związku.Jednakowoż związek któregoś z małżonków z drugim towarzyszem w trakcie funkcjonowania małżeństwa, jednakże po zafunkcjonowaniu całkowitego i niezmiennego rozpadu pożycia pomiędzy małżonkami nie nie jest podstawą do przyznania danemu osobnikowi winy za zakończenie związku. Identycznie bywa, jeżeli współmałżonek ma informację o zaniechaniu wierności przed rozwodem, ale nie miał wówczas miejsca rozłam pożycia.

Dlaczego trzeba dowodzić o winie

Sędzia jest w stanie nie orzekać o winie wyłącznie w momencie, kiedy razem chcą tego partnerzy, zatem na ich własny apel o odstąpienie stwierdzenia odpowiedzialnego zniszczenia małżeństwa. Wówczas za separację na podstawie sędziego ani jedna z osób nie ponosi winy. Współmałżonkowie są w stanie zmodyfikować zdanie do chwili, póki koniec małżeństwa będzie stwierdzony, a należałoby tę kwestią szczegółowo przeanalizować, ponieważ osoba pozbawiona winy ma prawo między innymi do zasiłku alimentacyjnego od drugiej strony, jeśli tylko byłaby w mniej stabilnej pozycji niż przed zakończeniem małżeństwa. O ile nie określono winowajcy lub winę mają na sobie dwie osoby, mają do tego prawo także dwie osoby, z warunkiem, że żyją w niedostatku. W wypadku, jeżeli któryś z partnerów jest wskazany za wyłącznie odpowiedzialnego, a rozwód pociąga za sobą istotne zaostrzenie sytuacji majątkowej małżonka bez winy, sędzia na zlecenie tegoż małżonka jest w stanie stwierdzić o obowiązku zaspokajania potrzeb osobnika niewinnego. Współmałżonek taki nie ma obowiązku znajdować się w niedostatku.

Cena rozprawy rozwodowej

Za wypełnienie rozwodu płaci strona uznana za ponoszącą winę rozpadu relacji – jeden z partnerów, cenę może także ponieść osoba składająca wniosek w przypadku nieokreślania winnego bądź oboje, jeśli wina leży po obu stronach.Opłata sądowa za rozwód to 600 zł, którą wnieść należy do właściwego sądu. Jeżeli sąd powinien dopuścić się także podzielenia majątku, należy zapłacić dodatkowo opłatę w stawce 300 zł lub 1000 zł. Do tego trzeba jeszcze doliczyć wynagrodzenie obrońcy. Tutaj jest to kwestia mocno subiektywna,zależy od miejsca, strefy wsparcia a także skomplikowania sprawy. Najbezpieczniej znaleźć kancelarię, pisząc w wyszukiwarkę np. konsultacje prawne Łódź i ugadać się na spotkanie.