Różności

Co musisz wiedzieć o alimentach natychmiastowych?

Kiedy małżeństwo podejmuje decyzję o zakończeniu małżeństwa, najbardziej dotyka to najmłodszych.
Wtedy oprócz rozwodu konieczne jest, aby ustalić ze sobą również problem przyszłych alimentów dla wspólnych dzieci.

W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się wprowadzenia programu natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, które mogą okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem dla rozwodzących się małżonków.

Alimenty natychmiastowe – w jaki sposób można je otrzymać?

Każde sumy pieniędzy, które za sprawą orzeczenia sądu są kierowane do jednego z rodziców jako środki potrzebne do zapewnienia dalszego wychowania ich wspólnego potomstwa i pomocy w nabywaniu wszelkich niezbędnych środków do ich dalszej nauki, rozwoju fizycznego i umysłowego , a także życia, noszą nazwę świadczeń alimentacyjnych.

Kiedy starasz się odnaleźć doświadczonego prawnika, który szybko pomoże Ci w trakcie walki o należne alimenty, wystarczy, że wpiszesz w Google hasło alimenty Kraków, Poznań albo Łódź. Tym prostym sposobem bardzo szybko wyszukasz kontakt do najczęściej polecanych specjalistów, którzy zaoferują pomoc w chwili przygotowywania wniosków do sądu, procesu , a także konsultacji na wypadek problematycznych sytuacji.

Aktualne przepisy dotyczące alimentów określają, że każdy dostarczony do sądu pozew będzie rozpatrywany niezwłocznie, a w przypadku opóźnień, w terminie do 14 dni od daty złożenia pozwu. Skutkiem ma być wydanie nakazu zapłaty, przeznaczonego do natychmiastowego wykonania. Możliwość uzyskania alimentów natychmiastowych dotyczy tylko osób, które jeszcze nie otrzymywały takiej pomocy finansowej. Alimenty natychmiastowe mają być zasądzane w osobnym trybie, lecz mimo nowych przepisów, niezmiennie można starać się o alimenty zgodnie ze standardową procedurą.

Czy warto wnioskować o alimenty natychmiastowe – jaką kwotę można uzyskać?

Wysokość możliwych do uzyskania alimentów ma być obliczana przy użyciu stworzonych do tego schematów, złożonych z liczb określających wysokość obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia oraz liczba dzieci na utrzymaniu.

Rezultatem tych rachunków, czyli kwotą przysługujących alimentów ma być pewna część tzw. kwoty przeliczeniowej, podwojona kwota przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia dzielona przez liczbę 2 i określony rok wcześniej współczynnik dzietności.

Uzyskanie takiego wsparcia finansowego na dzieci może nastąpić po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania nakazowego alimentacyjnego. Tutaj wszelkie czynności sądowe rozpoczynają się w momencie złożenia dokumentu z pozwem z załączonym wymaganym oświadczeniem osoby składającej pozew albo jego reprezentanta. Do rozpoczęcia sprawy, konieczne będzie też dostarczenie do sądu kilku istotnych informacji, dotyczą one głównie kwoty dochodów, wydatków przeznaczanych na utrzymanie oraz ilości dzieci będących na utrzymaniu. Poza tym konieczna jest także dokumentacja potwierdzająca, że równolegle nie trwa postępowanie rozwodowe albo sprawa o separację.